Auditoria energètica

L'auditoria energètica és la inspecció, estudi i anàlisi integral del consum energètic de les instal•lacions del client, realitzant un estudi estructurat de les diferents possibilitats de millora energètica. Una vegada identificades les accions de millora, analitzem i estudiem la seva viabilitat tècnica i econòmica, així com l'amortització de la inversió.

El monitoratge és clau a l'hora d'implantar un sistema de gestió energètica i en el càlcul dels estalvis del contracte de subministraments energètics.

Bobitècnic S.L. s'ha especialitzat en la realizació d'Auditories del tipus següent:

 • Enllumenat públic
 • Edificis residencials o terciaris (Centres educatius, hotels, residencies)
 • Instal·lacions industrials
 • Comerços

L'auditoria es realitza de la següent forma:

 • Estudi i Optimizació del contracte de subministraments.
 • Inventari d'equips consumidors d'energia i presa de dades.
 • Estudi de l'aïllament tèrmic de les instal·lacions i del edifici.
 • Anàlisi dels fluxos d'energia.
 • Implementació sistema de monitorització i telecontrol.
 • Estudi de les possibles mesures d'estalvi d'energia.
 • Anàlisi econòmica i financera associat a la implementació de les mesures.
 • Elaboració quia de bones pràctiques ambientals.
 • Informe final de l'Auditoria energètica.

Bobitecnic s.l, l'assessorarà en la recerca i gestió de les possibles ajudes i subvencions de les que pot valer-se el projecte emprès, ja sigui a nivell autonòmic, nacional o europeu.

Detalls contacte

BOBITÈCNIC S.L.
Pol. Ind. Illa Sud
C/Tomàs Viladomiu nº13
08650 Sallent (Barcelona)
Espanya

Tel +34 93 820 61 20
Email: mail@bobitecnic.com
Estem a Google Maps

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona
Tom 22464, Fulla núm. B37477, Inscripció 3.ª, N.I.F.:B58.607.227

Ir arriba