Automatització de l'estació de bombament i turbinat Breña II (Cordoba)

Bobitècnic s'encarrega d'automatitzar el control de bombament i turbinat Breña II, una ampliació de l'existent embassament de la Breña situat a la conca del Guadalquivir, a Còrdova
La construcció d'aquesta ampliació té per objecte ampliar la regulació de la conca del Guadalquivir, garantint el cabal d'aigua necessari per al regadiu i els proveïments de la zona.

Bobitècnic S.L. ha dissenyat, elaborat i subministrat els quadres elèctrics amb els components necessaris per a la regulació i automatització dels següents elements:

  • 2 generadors de 19 MW en turbines francis per l'aprofitament elèctric de l'aigua que es desembassa.
  • 6 bombes de 6,5 MW per al bombeig de l'aigua de la llera a l'embassament.
  • 2 bombes de 1,8 MW per al bombeig de l'aigua de la llera a l'embassament.

 

Ir arriba