Qualificació i Certificació energètica

La qualificació energètica és el resultat del càlcul del consum d'energia necessari per satisfer la demanda energètica d'un edifici en condicions normals de funcionament i ocupació.

Classifica els edificis dins d'una sèrie de set lletres, on la lletra G correspon a l'edifici menys eficient i la lletra A l'edifici més eficient segons el consum d'energia i les emissions de CO2 comparades amb un edifici base de similar tipologia i localització.

En finalitzar l'estudi s'obté una qualificació energètica de l'edifici i s'entrega un certificat amb l'etiqueta d'eficiència energètica corresponent.

  • El certificat d'eficiència energètica és un document que verifica la conformitat de qualificació d'eficiència energètica obtinguda i que permet l'expedició de l'etiqueta d'eficiència energètica de l'edifici.
  • L'etiqueta d'eficiència energètica és el distintiu que assenyala el nivell de qualificació d'eficiència energètica obtinguda per l'edifici o part de l'edifici.
El certificat energètic és d'obligació per als següents casos:

  • Edificis de nova construcció
  • Els edificis o parts d'edificis ja existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari. S'entén per part d'un edifici la unitat, planta, habitatge o apartament en un edifici o locals destinats a ús independent o de titularitat jurídica diferent, dissenyats o modificats per a la seva utilització independent.
  • Els edificis o parts d'edificis existents en què una entitat pública ocupi una superfície útil total superior a 500 m2 i que siguin freqüentats habitualment pel públic i des del 9 juliol 2015 quan la seva superfície útil total superior a 250 m2, i des del 31 de desembre de 2015, quan la superfície útil total superior a 250 m2 i estigui en règim d'arrendament.

El certificat d'eficiència energètica tindrà una validesa màxima de 10 anys, encara que podrà ser renovat pel client voluntàriament si hi ha modificacions.

Som especialistes en el maneig dels programes de qualificació energètica reconeguts pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme: CE3X i CALENER.

 

Detalls contacte

BOBITÈCNIC S.L.
Pol. Ind. Illa Sud
C/Tomàs Viladomiu nº13
08650 Sallent (Barcelona)
Espanya

Tel +34 93 820 61 20
Email: mail@bobitecnic.com
Estem a Google Maps

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona
Tom 22464, Fulla núm. B37477, Inscripció 3.ª, N.I.F.:B58.607.227

Ir arriba