Climatització

El control del clima, junt amb el d'il·luminació, és el principal factor a tenir en compte per a un ús racional i eficient de l'energia.

climatizador

Es pot controlar el clima per zones, o per espais individuals amb una millor eficiència energètica, gràcies a la combinació amb detectors de moviment, sensors de presència, contactes de finestra oberta ...

Control per zones

climatautonoma

En el control per zones, o per grups de fancoils, s'estableixen uns horaris generals en què s'activarà el clima. Quan el clima estigui actiu, tractarà d'assumir una consigna de temperatura prefixada en el sistema de supervisió, i pot deixar d'actuar en funció de temperatures interiors o exteriors, aconseguint així un estalvi directe.

Control per espais

climatupc

En el control individual, cada espai disposa d'un element de control que s'encarrega d'enviar les velocitats de ventilació de l'equip, així com les vàlvules de fred / calor de l'equip.

individual

Com a entrades al controlador, tindrà el termòstat de paret, el qual li proveeix de la majoria de paràmetres (temperatura, consigna, òfset ...), així com altres sensors com poden ser transductor de temperatura d'impulsió (limitació de temp. Impulsió) , filtres bruts, humitat, ocupació, etc.

Detalls contacte

BOBITÈCNIC S.L.
Pol. Ind. Illa Sud
C/Tomàs Viladomiu nº13
08650 Sallent (Barcelona)
Espanya

Tel +34 93 820 61 20
Email: mail@bobitecnic.com
Estem a Google Maps

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona
Tom 22464, Fulla núm. B37477, Inscripció 3.ª, N.I.F.:B58.607.227

Ir arriba