Instal·lacions Comercials, Públiques i Domèstiques

Bobitècnic sl, s'ha caracteritzat des dels seus inicis per la qualitat i resultat de les seves instal·lacions en el sector públic, comercial i domèstic, en aplicar els coneixements adquirits al llarg de tota la seva trajectòria professional, apostant pel compromís en la qualitat i en una formació contínua dels nostres tècnics.

La nostra clara vocació de servei al client ens ha portat a oferir una cobertura global i flexible per garantir així l'òptim funcionament de les instal·lacions.

Apostant pel compromís d'oferir un servei diferenciat als nostres clients, realitzem el manteniment preventiu, conductiu, correctiu, predictiu-modificatiu i normatiu de les seves instal·lacions, formalitzant per mitjà d'un contracte de manteniment, oferint així un manteniment integral de les instal·lacions elèctriques.

En disposar d'un departament especialitzat en Eficiència Energètica, podem realitzar auditories energètiques, a través de les quals es podran reduir consums, optimitzar el contracte de subministraments, instal·lar sistemes d'estalvi directe (LED, etc ..) o disposar d'una qualificació energètica entre d'altres.

La nostra dilatada experiència i capacitat de treball s'aplica a tot tipus d'instal·lacions del sector industrial, centres educatius, centres culturals i d'oci, centres sanitaris i residències, locals comercials, enllumenat públic i en el sector domèstic.
 

Referències Instal·lacions Comercials, Públiques i Domèstiques

 • ALLBECON

  ALLBECON

  Nuevas oficinas Sabadell.

 • BOBITECNIC

  BOBITECNIC

  Nuevas oficinas.

 • MUSEO CLARETIANS

  MUSEO CLARETIANS

  Nueva instalación del museo.

 • FARMACIA GUERRERO

  FARMACIA GUERRERO

  Remodelación farmacia

 • TAINCO MANRESA

  TAINCO MANRESA

  Nueva instalación almacen y oficinas.

 • UPC TERRASSA

  UPC TERRASSA

  Remodelación salas de actos.

 • FARMACIA TORRES

  FARMACIA TORRES

  Remodelación farmacia

Bobitecnic s.l, se ha caracterizado desde sus inicios por la calidad y resultado de sus instalaciones en el sector público, comercial y doméstico, al aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de toda su trayectoria profesional, apostando por el compromiso en la calidad y en una formación continua de nuestros técnicos.

Nuestra clara vocación de servicio al cliente nos ha llevado a ofrecer una cobertura global y flexible para garantizar así el óptimo funcionamiento de las instalaciones.

Apostando por el compromiso de ofrecer un servicio diferenciado a nuestros clientes, realizamos el mantenimiento preventivo, conductivo, correctivo, predictivo-modificativo y normativo de sus instalaciones, formalizando mediante un contrato de mantenimiento, ofreciendo así un mantenimiento integral de las instalaciones eléctricas.

Al disponer de un departamento especializado en Eficiencia Energética, podemos realizar auditorías energéticas, a través de las cuales se podrán reducir consumos, optimizar el contrato de suministros, instalar sistemas de ahorro directo (LED, etc..) o bien disponer de una calificación energética entre otros.

Nuestra dilatada experiencia y capacidad de trabajo se aplica a todo tipo de instalaciones del sector industrial, centros educativos, centros culturales y de ocio, centros sanitarios y residencias, locales comerciales, alumbrado público y en el sector domestico.

 

Detalls contacte

BOBITÈCNIC S.L.
Pol. Ind. Illa Sud
C/Tomàs Viladomiu nº13
08650 Sallent (Barcelona)
Espanya

Tel +34 93 820 61 20
Email: mail@bobitecnic.com
Estem a Google Maps

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona
Tom 22464, Fulla núm. B37477, Inscripció 3.ª, N.I.F.:B58.607.227

Ir arriba