Monitorització i optimització de consums

Disposem d'una àmplia experiència i un gran parc d'equips instal·lat.

S'estima, que pel sol fet de visualitzar i analitzar el consum d'una instal·lació, ja implica un estalvi potencial de fins a un 10%, de manera que és una bona inversió, i punt clau per a qualsevol posterior acció a realitzar en el camp de millora energètica.

Per poder supervisar el consum de qualsevol instal·lació tenim dues gammes de productes: circutorSchneider ,a escollir en funció de l'instal·lació.

Les dues gammes de producte es basen en monitoritzar els diferents consums de la instal·lació, així com la repartició d'aquests.

Els consums a tenir en compte en qualsevol tipus d'instal·lació serien:

  • Consum dels diferents subministraments elèctrics
  • Consums interns en què es desitgi sectoritzar la monitorització (enllumenat, clima, planta producció, oficines, ...)
  • Consums de les escomeses de gas
  • Consums de les escomeses d'aigua
  • Consums de gasoil
  • Consums de vapor
  • Consums d'aire comprimit
  • Consums d'escomeses district heating / distrinct cooling
  • Consums energètics sectorials (potència calorífica / frigorífica d'un sector de la instal·lació).

Les dues gammes de productes funcionen amb el bus de camp Modbus, que és un protocol obert a múltiples fabricants. El que és habitual, és instal·lar una o diverses passarel·les de ethernet (Modbus-tcp) a RS485 (Modbus), i d'aquí passar el bus a tots els equips de l'edifici (màxim 32 equips per passarel·la).

A continuació presentem un exemple típic de 3 edificis amb els seus consums associats, en les 2 plataformes.

esquema circutor

esquema scheider

En el cas de Circutor, les pasarel·les més habituals són:

tcp2rs lm50tcp eds
TCP2RS+ LM50TCP+ EDS

A la gamma de Schneider són:

EGX100 EGX300
EGX100 EGX300+

Per controlar els consums elèctrics, s'instal·len analitzadors de xarxes en els diferents subsistemes, amb els seus transformadors d'intensitat en funció de la intensitat de la línia a mesurar, i els seus elements auxiliars associats (borns seccionables, borns portafusibles, cablejat ...). Els equips més habituals són els analitzadors elèctrics Circutor CVM, en les seves diferents varietats (amb o sense control de harmònics):

 

cvmk2 cvmnrg96 cvm144 cvmmini cvmbd
CVMK2 CVM-NRG96 CVM-144 CVM-MINI CVM-BD

O sus equivalentes PM en Schneider:


pm9c  pm710  pm800B  ion 7650 micrologic
PM-9C PM710 PM820 ION7550/ION7650 Micrologic Compact NSX

Els equips de Schneider, tenen com a avantatge addicional, que els seus interruptors Micrologic Compact NSX també disposen de comunicació Modbus, i ens poden indicar directament afegint només el mòdul de comunicació, el consum de la línia que està conduint.

Per controlar la resta de consums es fa mitjançant integració de polsos. Per a això Circutor disposa de diversos models, entre els quals destaquen:

 

lm50tcp lm24 r440tcp
LM50TCP+ LM24 R440TCP

Cadascun d'ells disposa d'una gran quantitat d'entrades programables per a la integració de polsos, mentre schneider disposa de targetes addicionals, per alguns dels seus PM s amb la finalitat de rebre aquests polsos, aprofitant la comunicació del PM.

Posant per exemple els comptadors de gas, en què normalment s'afegeix un mòdul opcional a aquests comptadors perquè generin una sortida lliure de tensió que ens donarà un pols per a cada 0.1m3 de gas passi a través d'ell. Igualant el valor del totalitzador a la posada en marxa, sempre tindrem el valor del comptador en el sistema, es pot veure tant el valor acumulat del comptador, com el consum en el format que desitgem (horari, diari, ...).

Per controlar la resta de consums s'hauria de fer de manera similar al gas. L'única diferència seria el mòdul captador de cada un dels diferents paràmetres, sent molt simple en el cas de l'aigua (contacte reed), i més complex en el cas de district-heating / cooling o consum calorífic / frigorífic (en el qual es d'instal·lar un equip de mesura Kamstrup o similar, capaç de donar polsos en funció de cada kWh d'energia consumit, o utilitzant la nova targeta amb comunicació Modbus, de manera que tindrem accés a totes les dades de l'equip).

Per sobre de tots els equips Circutor correrà el programa de supervisió Circutor Power Studio, amb les seves diferents variants i les seves funcionalitats associades:

- Circutor EDS: És una passarel·la Ethernet, amb webserver integrat, que porta encastat el Circutor PowerStudio dins, i permet visualitzar totes les dades d'equips Circutor en temps real, històrics i gràfics de tendència (ja sigui directament amb el client de programari o mitjançant navegador web).

- Circutor Power Studio: Permet visualitzar totes les dades d'equips Circutor en temps real, històrics i gràfics de tendència (ja sigui directament amb el client de programari o mitjançant navegador web).

- Circutor Power Studio Scada: Permet l'anterior més la creació de pantalles personalitzades tipus sinòptic

- Circutor Power Studio Scada Deluxe: Permet l'anterior més l'opció de connectar a equips no Circutor que comuniquin a protocol Modbus.

 Mentre, en el cas de Schneider tindrem opcions més diverses:

-Schneider EGX300: És una passarel·la Ethernet-RS485, amb un servidor web integrat dins, que per a instal·lacions de control de consums petites és suficient, permetent visualitzar totes les dades en temps real, així com els seus històrics i gràfics de tendència.

-Schneider Power Vision: Programari bàsic limitat a la gamma baixa de producte (PM9C, PM200, PM500, PM700, PM800, ION 6200) que permet visualitzar totes les dades en temps real, així com els seus històrics i gràfics de tendència.

-Schneider Struxureware Power Monitoring: Programari avançat d'adquisició de dades, que permet tot l'anterior més l'opció de connectar amb tota la gamma de producte (incloent-la gamma de Interruptors Micrologic Compact NSX).

-Schneider Struxureware Energy OnlineÉs un altre enfocament pel que fa a sistemes de supervisió. És uns sistema de subscripció, en què el programari d'interrogació dels consums està localitzat en un servidor de Schneider i mantingut per aquest. El client dipondra de diferents eines per veure aquest consum ja sigui mitjançant PC amb un navegador web, mitjançant iPhone o iPad amb una aplicació nativa per a aquests.

 

D'altra banda, recentment ens hem fet socis de Dexma, oferint als nostres clients el programari de seguiment i anàlisi dexCell Energy Manager, la qual és una eina molt poderosa que ens permet, no només controlar consums, sinó traduir aquests a diners i fer un seguiment de tots els costos de l'energia de forma online.

Una altra funcionalitat molt interessant d'aquest sistema, és que ens permet veure l'evolució del consum en diferents períodes de temps, i comprar-la també amb altres edificis, tenint en compte la compensació de consum per temperatura exterior (graus dia).

DexCell Energy Manager, és un programari compatible amb el 90% d'equips de monitorització energètica del mercat, de manera que en cas de disposar en la instal·lació de algun tipus de mesurador, és molt probable que sigui integrable a la plataforma.

dexcell 01 pet

 

Disposem d'equips instal·lats en diversos instal·lacions com poden ser:

 

- Universitat Politècnica de Catalunya - Campus Terrassa

- Universitat Politècnica de Catalunya - Campus Vilanova

- Universitat Politècnica de Catalunya - Campus Manresa

- Universitat Politècnica de Catalunya - Campus Nord

- Universitat Politècnica de Catalunya - Campus Urgell

- Universitat Politècnica de Catalunya - Campus Diagonal

- Universitat Politècnica de Catalunya - Campus Sant Cugat del Vallès

- Universitat Politècnica de Catalunya - Campus Baix Llobregat

- Universitat Oberta de Catalunya 

- Universitat Autònoma de Barcelona 

- Funderia Condals 

- Electra Caldense

 

 

 

Ir arriba